Πώς δημιουργούνται οι ελεύθερες ρίζες;

20/8/2020

Η εισπνοή οξυγόνου είναι απαραίτητη για την επιβίωσή μας. To ίδιο όμως το οξυγόνο που έχει τόσο ζωτική σημασία για μας, είναι υπεύθυνο για την παραγωγή των δραστικών οξυγονούχων ελεύθερων ριζών.

Κατά τη διάρκεια των μεταβολικών διεργασιών ο οργανισμός χρησιμοποιεί το οξυγόνο για τις καύσεις. Μέσω χημικών αντιδράσεων του οξυγόνου με τα μόρια των τροφών, παράγεται στα μιτοχόνδρια των κυττάρων η ενέργεια του οργανισμού μας. Ενώ όμως ο οργανισμός μεταβολίζει το οξυγόνο, ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 2-3% δε θα προλάβει ο οργανισμός να το αξιοποιήσει και να το μετατρέψει σε χρήσιμες χημικές ουσίες, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε ελεύθερες ρίζες.

Οι ελευθερες ρίζες λοιπόν παράγονται φυσικά από το σώμα ως παραπροϊόντα του μεταβολισμού. Γι’αυτό και η παραγωγή τους είναι ως ένα βαθμό φυσιολογική και αναπόφευκτη.

Δείτε επίσης

Ο τρόπος για να καταπολεμήσεις την φθορά του χρόνου είναι στα χέρια σου και είναι πιο εύκολος από ποτέ με τη νέα σειρά Luxious της La Biored
Καλοκαιρινός Διαγωνισμός La Biored
Διεθνής Διάκριση του Καθηγητή Παπαγεωργίου
Μήπως λούζεστε λάθος και τα μαλλιά σας υποφέρουν;
Το φαινόμενο της «οξείδωσης»